Pišem...

GNOMA, Bea Balta-Manjgo

Šta će svi o vječnosti versi?

Jedna kriva riječ poruši kamene kule,

britkošću mača probode ljubav.


Jezik za zubima je blago.