O svemu pomalo...

Panel: “Knjiga u digitalno doba”, 3. 11. 2021. BKC

O ljudima koji na društvenim mrežama pišu o književnosti. I nekim budućim projektima.
Zašto se čini da svi čitaju “iste” knjige i šta sa onima koji nisu u tom krugu?

Sarajevo, 3. 11. 2021.

#odmalogprinca